Öppet fjärrvärme nät

Hög tid att skilja på producenten från nätägaren även för fjärrvärme. Borde vara lättare då det är kommuninvånarna som är ägare och del av kommunal service. Tänk om alla skulle kunna leverera ut spillvärme på fjärrvärme nätet från kylare och…

GRI för ESS

Precis klar med GRI Index för ESS European Spallation Source.

Välkommen

Välkommen

Välkommen till Talande Miljö