Öppet fjärrvärme nät

Hög tid att skilja på producenten från nätägaren även för fjärrvärme. Borde vara lättare då det är kommuninvånarna som är ägare och del av kommunal service. Tänk om alla skulle kunna leverera ut spillvärme på fjärrvärme nätet från kylare och solfångare såväl som från industrin.
. pressmeddelande från energiministern