Green Innovation Contest

Green Innovation Contest

En lyckad strategi, kan för ett projekt med låg budget, ge stor avkastning för många olika intressenter. Tävlingen har lyft enskilda innovatörer  närmare marknaden, med nya insikter, samarbetsparter, finansiärer och kunder. Samtidigt som innovatörerna kommit i kontakt med nationella, regionala…