Trafikverket samtal om sociala drivkrafter och transportsystemet.

Trafikverket samtal om sociala drivkrafter och transportsystemet.

Många intressanta vinklingar och fokus på trafikverkets samtal om sociala drivkrafter och transportsystemet, livsstilar i storstaden – nya tendenser i dag och i framtiden. Där vi började och diskuterade möjligheter och tendenser och vad de innebär  framtida infrastruktur. Samtalen gick snabbt över till att diskutera infrastrukturens roll och utformning för att utveckla skapa möjligheter för social utveckling för alla delar kring staden.

Ibland glömmer vi att infrastrukturen förutom transporter av gods utgör vårt samhälles sociala korridorer och stråk. Ibland har vi byggt infrastruktur som istället skärmar av än binder samman. Hur kan vi utveckla infrastrukturen för att minska avstånden både fysiskt som psykologiskt.