Maritma strategin tar form

Statssekreterare Ingela Bendrot tillsammans med sakkunniga inom näringsdepartementet på bohuslänsbesök. Här besöktes en bredd av näringar och diskuterades förutsättningar och möjligheterför tillväxt inom den Maritma Strategin.
Havsfiskelaboratoriet i Lysekil diskuterades framtida möjligheter inom fiske, redskapsutveckling och odling. Turen gick vidare till Havets Hus där tillväxt inom besöksnäringar stod på agendan. Ett inspirerande möte med representanter för flera aktörer från området.  Möjligheter för renare fartygsbränslen, biobränslen för fartyg och biodrivmedel stod på agendan på Preem Raffinaderi Lysekil. Därefter korsades Gullmarsfjorden för öppet möte om strategin i Uddevalla. Dagen avslutades med en mängd nya tillväxtmöjligheter inom allt från substanser och energi från alger till odling av havskräftor på Lovéncentret Kristineberg i Fiskebäckskil.