Maritma strategin tar form

Maritma strategin tar form

Statssekreterare Ingela Bendrot tillsammans med sakkunniga inom näringsdepartementet på bohuslänsbesök. Här besöktes en bredd av näringar och diskuterades förutsättningar och möjligheterför tillväxt inom den Maritma Strategin. På Havsfiskelaboratoriet i Lysekil diskuterades framtida möjligheter inom fiske, redskapsutveckling och odling. Turen gick…

Öppet fjärrvärme nät

Hög tid att skilja på producenten från nätägaren även för fjärrvärme. Borde vara lättare då det är kommuninvånarna som är ägare och del av kommunal service. Tänk om alla skulle kunna leverera ut spillvärme på fjärrvärme nätet från kylare och…