Maritma strategin tar form

Maritma strategin tar form

Statssekreterare Ingela Bendrot tillsammans med sakkunniga inom näringsdepartementet på bohuslänsbesök. Här besöktes en bredd av näringar och diskuterades förutsättningar och möjligheterför tillväxt inom den Maritma Strategin. På Havsfiskelaboratoriet i Lysekil diskuterades framtida möjligheter inom fiske, redskapsutveckling och odling. Turen gick…

Green Innovation Contest

Green Innovation Contest

En lyckad strategi, kan för ett projekt med låg budget, ge stor avkastning för många olika intressenter. Tävlingen har lyft enskilda innovatörer  närmare marknaden, med nya insikter, samarbetsparter, finansiärer och kunder. Samtidigt som innovatörerna kommit i kontakt med nationella, regionala…