Kunder

Mina uppdragsgivare och samarbetspartners finns inom näringsliv, forskning, universitet, myndigheter och organisationer.
Jag har ett brett kontaktnät inom näringsliv, forskning, politik och myndigheter. Jag har även innovativa och nytänkande samarbetsparter, stora som små, som kan bistå i uppdragen. Mina kunder hjälper jag bland annat med att:

  • Bygga upp utvecklingsprojekt och strategier så att de attraherar alla intressenter och ger avkastning till flera mål.
  • Sysamman strategier, mål och agerande till en gemensam kommunikativ utvecklingsresa
  • Utvecklar kommunikationsstrategier, plattformar, aktiviteter och strukturer.
  • Skapa samarbets- och utvecklingsprojekt mellan forskning, näringsliv, organisationer och myndigheter.
  • Agera som visionär, relationsstrateg och projektkreatör.
  • Bistå som expertrådgivare inom hållbarutveckling med tyngden inom miljö, energi och klimat.
  • Föreläsare, talare och utbildare inom kommunikation, hållbar utveckling och framtidstrender.

Ett axplock av kunder:

 

Leave a Reply